subota, 2. siječnja 2016.

TI JESI DOVOLJNO DOBAR!(Odlomak iz moje skore knjige, Vaša Brigita)
Tko te uvjerio da nisi dovoljno dobar? Tko te uvjerio da ne valja ništa što radiš?

Tko te uvjerio da tvoji snovi nisu važni? Tko te uvjerio da nisi vrijedan najljepših stvari u

životu? Tko? Tko je imao to pravo? Tko posjeduje tu moć da te određuje, spušta i uništava?

Kome si povjerovao više nego sebi? Koga si slušao više nego sebe?
Zar misliš da netko zna bolje od tebe za tebe samog?
Zar misliš da netko osjeća tebe više nego ti sam?
Zar misliš da je nekome darovan tvoj život osim tebi pa da umjesto jednog živi dva, svoj i

tvoj? Misliš li da nekome duguješ upravo to, svoj život?
Koga to voliš više nego sebe da radi njega uništavaš sebe? Znaš da to nije ljubav, zar ne?

Znaš da to nije ni uvjet ni dokaz iste, zar ne?
Znaš li da ljubav znači slobodu? Ljubav nisu uvjeti. Ljubav nisu kazne. Ljubav nisu

ucjene. Ljubav nije patnja.
Ljubav je radost.

Ljubav je ushit.

Ljubav je mir u nemiru. Svjetlo u tami. Nada u tuzi.

Ljubav je tvoje pravo da otkriješ tko si i da to budeš. Ljubav je da to znaš.
Ljubav je da to znaju i drugi za sebe.

Ljubav je pomoć i potpora.

Ljubav je voljenje čovjeka onakvog kakav on uistinu jeste a ne onoga što on
po ikome treba biti.

Ljubav je otkriće najboljeg u sebi i drugima. Ljubav je podržavanje toga.
Ljubav je prihvaćanje drugih ma koliko oni bili drukčiji od naših zamisli za

njih.
I ne samo to, ljubav je prihvaćanje sebe. Onog sebe kojeg samo vi poznajete. Onog sebe

koje ne ispunjava tuđa očekivanja. Onog sebe koji 'nije dovoljno dobar za nekoga'. Onog sebe
koji je 'predobar za nekoga'. Onog sebe koji je dobar sebi samome a polazi od

ljubavi. Ljubavi prema sebi i sebi bližnjemu.
Promijeniti svijet ne znači promijeniti sve. To znači promijeniti sebe i svijet oko sebe. Učiniti
sebe i njega boljim i ljepšim. Za sve ostalo se brine Netko viši od Tebe. Netko tko je i Tebe

stvorio. Ma u šta god vjerovao, stvoren si iz ljubavi i za ljubav.

Svijet je možda strog, okrutan, možda 'loš prema tebi', možda te zanemaruje, možda te ne

razumije. Ali Ti nemoj biti takav prema sebi. Da, Ti. Ti snosiš odgovornost za sebe i

svoju sreću. I ne, nisi kriv ako netko misli da moraš ispunjavati tisuću uvjeta da bi te volio.
To je njegov problem, ne tvoj. Tvoje je da voliš sebe i svoj život. A njegovo da voli sebe i svoj.

Odgovaraš za ono što sam stvaraš.
I kao što bi volio i voliš ono što ti je najvažnije na svijetu, tako voli i sebe. Ne, to

nije sebičnost. To je uvjet preživljavanja u ovom svijetu u kojem kao da nitko nikoga ne voli.

A sve i da svak svakoga voli, to ti ništa ne vrijedi ako ne voliš samog sebe.

A da bi volio samog sebe moraš se prihvatiti.

Moraš imati razumijevanja za sebe.
Moraš si opraštati.
Moraš se tješiti.
Moraš se podizati.
I moraš vjerovati u sebe. I u nešto više od sebe samoga. U ljubav. Zapamti to.
Jer, Ti jesi dovoljno dobar!You Are Good Enough!
(A section from my upcoming book, Your Brigita)
Who convinced you that you are not good enough? Who convinced you that nothing you do is any good? Who convinced you that your dreams don't matter? Who convinced you that you are not worthy of the most beautiful things in life? Who? Who had that right? Who possesses the power to define you, to put you down and destroy you? To who do you believe more then to yourself? Who have you listened more then to yourself?
Do you think that someone knows better then you for you yourself?
Do you think that someone feels you more then you do yourself?
Do you think that someone else has been gifted your life besides you, and that they are
living two lives in stead of one, theirs and yours? Do you think you owe it to someone, your life?
Who do you love more then yourself that you are destroying yourself for that person?
You know that is not love, don't you? You know that is not the condition for or a proof of love, don't you?
Do you know that love means freedom? Love is not conditions. Love is not punishments.
Love is not blackmails. Love is not suffering.
Love is joy.
Love is elation.
Love is peace in unrest. Light in darkness. Hope in sorrow.
Love is your right to find out who you are and be that. Love is to know that. Love is also for others to know that for themselves.
Love is help and support.
Love is loving a person for who they truly are and not for what anyone thinks they should be.
Love is discovering the best in yourself and others. Love is supporting that.
Love is acceptance of others no matter how different they are from our ideas for them.
And not just that, love is accepting yourself. Yourself that only you know. Yourself that is not fulfilling other people's expectations. Yourself who"is not good enough for someone".
Yourself who is "too good for someone". Yourself who is good to yourself and starts with love.
Love for yourself and those close to you.
Changing your world doesn't mean changing everything. It means changing yourself and the world around you. Making yourself and it better and more beautiful. Everything else is taken care of by Someone higher then You. Someone who created You also. No matter what you believe in you are created from love and for love.
The world might be strict, cruel, might be "bad to you", might be neglecting you, might not understand you. But don't You be like that to yourself. Yes, You. You are responsible for yourself and your happiness. And no, it is not your fault if someone thinks you are supposed to fulfill a thousand conditions for them to love you. That is their problem, not yours. Yours is to love yourself and your life. And theirs is to love themselves and their life.
You are responsible for what you create yourself.
And as you would love and do love what is most important to you in this world, so you should love yourself. No, that is not selfishness. That is a condition for survival in this world in which it seems that no one loves anyone. And even if everyone would love everyone else, it still would be worth anything if you do not love yourself.
And in order to love yourself you have to accept yourself.
You have to have understanding for yourself.
You have to forgive yourself.
You have to comfort yourself.
You have to raise yourself.
And you have to believe in yourself. And in something more then yourself. In love.
Remember that.
Because, You are good enough!

Nema komentara:

Objavi komentar