petak, 29. prosinca 2017.

ZAR NIJE APSURDNO ZANEMARITI SEBE U SVOJOJ VEZI?

(Odlomak iz nove knjige 'Pričaj mi o ljubavi...')LJUBAVNE VEZE, POGOTOVO U KOMPLETU SA ZAJEDNIČKIM ŽIVOTOM PARTNERA, IZ ČOVJEKA IZVLAČE NJEGOVU NAJDUBLJU NUTRINU JER UPRAVO ONE SAME EMOTIVNO U NJU NAJDUBLJE I ZADIRU.

LJUBAVNA VEZA S PARTNEROM DOPIRE DO SRŽI ČOVJEKOVE NUTRINE, DO MJESTA GDJE DOPIRE LJUBAV, PRVO RODITELJSKA A ONDA ONA ČOVJEKOVA PREMA PARTNERU, pa to izaziva ne samo otpor, već konstantna preispitivanja da li radi (živi) ispravno, dobro ili loše, koga 'treba' poslušati, tko je kriv a tko u pravu, početku zrelosti i kod osoba koje su više nesigurne u sebe i svoja, nazovimo ih prava.                                             
                                           *  *  *


One osobe koje ne vole sebe dovoljno, one koje nemaju baš lijepo mišljenje o sebi i one koje u drugima traže potvrdu svoje vrijednosti, jako često izgube svoje ja i zanemare sebe u svojim vezama.

Zar to nije apsurdno -ZANEMARITI SEBE U SVOJOJ VEZI?!
Ipak, ne paničarite, događa se svima s vremena na vrijeme.
Šta se može učiniti? Puno toga!Ostatak u knjizi

S ljubavlju,


Vaša Brigita

Nema komentara:

Objavi komentar